Sarsven en de Banen

tekengrootte: -+

Meer nieuws

nieuwsbrieven

Nieuws

het laatste nieuws over het project

Maak kennis met Sarsven en de Banen, een uniek gebied

07-09-2017

Ga mee op excursie door het herinrichtingsproject

Al heel veel natuurliefhebbers, dagjesmensen en wandelaars hebben kennis gemaakt met het gebied Sarsven en de Banen. Nu het herinrichtingsproject zijn einde nadert, slaat een aantal partners, waaronder Stichting het Limburgs Landschap, de Provincie Limburg, de Vogelwerkgroep en de Bestuurscommissie de handen in elkaar. Samen organiseren ze vier excursies met een eigen thema en een gezinswandeling. Ga met een gids mee en ontdek dit unieke gebied.

Een prachtig parelsnoer van vennen, aaneengeschakeld door waardevolle natuur en landbouwpercelen. Dat is het resultaat van het herinrichtingsproject Sarsven en de Banen. De afgelopen jaren onderging het gebied tussen Nederweert-Eind, Leveroy en Heibloem op een aantal plaatsen een kleine metamorfose.

Schoorkuilen Nederweert

Water, natuur en landbouw

Het project had een aantal doelen. Zo is de natuurontwikkeling binnen het plan naar een hoger peil getrokken en is de keten van voormalige peelvenen hersteld. Daarnaast zijn (grond)waterstanden aangepast, zodat de landbouw en natuur zich beter kan ontwikkelen.

Themawandelingen

Om iedereen kennis te laten maken met het gebied vinden er in september en oktober vijf excursies plaats onder leiding van een deskundige gids. Hierin wordt met name kennis gemaakt met het gebied Schoorkuilen. Het zijn echte excursiewandelingen, niet te verwarren met tochten voor de sportieve wandelaar die kilometers wil maken. Voor alle excursies geldt dat ze 2 tot maximaal 2,5 uur duren en dat wandelschoenen aan te bevelen zijn. Ook bij slecht weer gaat de excursie gewoon door.

Cultuur- & Archeologiewandeling

Al eens willen weten wie vroeger in dit gebied woonde en wat de levenswijze was van deze mensen? Ga mee op pad met Henk Verheijen en kom allerlei interessante informatie te weten over de historische achtergronden van het gebied.

Vroege Vogel(s)wandeling

De naam zegt al eigenlijk genoeg. Tijdens deze wandeling komen vooral vogels aan de orde, maar deelnemers komen ook meer te weten over de historie en de veranderingen van het gebied.

Grens Natuur & Landbouw

Tijdens deze tocht ontdekken deelnemers dat landbouw in het geheel niet hoeft te lijden onder verbeteringen van de natuur. Door de integrale aanpak van het project zijn er juist voor beide positieve ontwikkelingen. Er wordt gewandeld in het gebied De Banen en Vlakwater. Er is ook aandacht voor de reden en het doel van het project in zijn algemeenheid en de specifieke betekenis voor de landbouw.

Natuurwandeling

Hierin maken deelnemers kennis met het gebied Schoorkuilen en krijgen de wandelaars informatie over de natuur- en natuurontwikkeling binnen het gehele projectgebied Sarsven en de Banen.

Gezinswandeling

Deze wandeling is vooral bedoeld om kinderen kennis te laten maken met het gebied. Hier kunnen zij op een leuke manier bewust worden van de omgeving met interessante weetjes van bovenstaande thema’s.

Verrassende en leuke informatie

De natuurgebieden Sarsven en de Banen en ook Schoorkuilen, de Houtsberg, Wellensteyn en De Kleine en Groote Moost zijn vrij toegankelijk. Door met een gids mee te gaan kom je echter meer te weten over de achtergronden van de gebieden en dat levert verrassende en leuke informatie op.

Aantal deelnemers beperkt

Het aantal deelnemers aan de excursies is beperkt tot maximaal 30 per excursie. Deelname is gratis, maar er geldt vol = vol. Aan de gezinswandeling kunnen maximaal 50 mensen deelnemen. Aanmelden voor deze bijzondere ontdekkingstochten is noodzakelijk en kan via het secretariaat van de bestuurscommissie Sarsven en de Banen, t.a.v. Mirella Lamers-Jacobs, email: mp.jacobs@prvlimburg.nl.

Programma excursies

Excursie programma

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl