Sarsven en de Banen

tekengrootte: -+

Meer nieuws

nieuwsbrieven

Nieuws

het laatste nieuws over het project

10 oktober 2012 Samenwerkingsovereenkomst Sarsven en de Banen ondertekend

16-10-2012

Partners ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Het integrale plan Sarsven en de Banen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Op woensdag 10 oktober ondertekenden alle betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee is het startsein gegeven voor de daadwerkelijke uitvoering

Plan Sarsven en de Banen

Het inrichtingsplan Sarsven en de Banen kent een lange periode van planvorming en voorbereidingen. In juni werd het inrichtingsplan definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Dat betekent dat dit mooie project, met een begroting van 11,5 miljoen euro, in uitvoering kan gaan. Het plangebied is 1600 hectare groot en ligt in de gemeenten Nederweert en Leudal.

Geven en nemen.

Een belangrijke peiler van het plan is dat het samen met alle denkbare betrokkenen is opgesteld. Een proces waarin geven en nemen centraal stond. Gepoogd is het maximaal haalbare uit het gebied te halen als het gaat om landbouw, natuur, water, recreatie en cultuurhistorie.

Bijeenkomst 10 oktober

Woensdag 10 oktober waren de betrokken bestuurders van de provincie Limburg, waterschap Peel en Maasvallei, de gemeenten Nederweert en Leudal, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, LLTB Limburg, DLG en Kadaster in het gebied aanwezig om de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering te tekenen. De bestuurscommissie had een verrassing in petto, de uitvoering in het gebied was al in gang gezet. Enkele fraaie elementen voor de beleving van het gebied waren al uitgevoerd. De eerste fase van de
uitvoering gaat van start een wezenlijk onderdeel is de herverkaveling van gronden. De wenszittingen voor de herverkaveling starten op 22 oktober 2012.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl