Sarsven en de Banen

tekengrootte: -+

Meer nieuws

nieuwsbrieven

Nieuws

het laatste nieuws over het project

Informatieavond 7 juli 2016

27-06-2016

Uitnodiging informatieavond Sarsven en de Banen op donderdag 7 juli  om 19.30 uur in de Reigershorst te Eind. 

Het is al weer een behoorlijke tijd vrij rustig geweest inhet gebied. Maar nu heeft de bestuurscommissie Sarsven en de Banen weer eengroot werk aanbesteed: de inrichting van het gebied Schoorkuilen.Tegelijkertijd worden ook enkele andere werkzaamheden nog ter hand genomen,zoals het maken van een gemaal in de Rietbeek.

Om u hierover nader te informeren organiseert debestuurscommissie een informatieavond en wel op donderdag 7 juli 2016 om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Reigershorstin Eind.

Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor een kopje koffie ofthee vooraf.

Het programma is als volgt:

19.30 uur:                     Welkomen opening door voorzitter Peter Willekens

19.40 uur:                     Terugblikop 2015 door Inger Orbons

19.50 uur:                     Toelichtingop bestek Schoorkuilen door Micha van Hoof

20.10 uur                      Kortetoelichting op overig werk 2016/2017 door Inger Orbons

20.20 uur:                     Pauze

20.30 uur:                     Toelichtingop opstellen beheerplan N-2000 gebied door Peter Roëll

20.45 uur:                     Aankondigingexcursie door Stichting Limburgs Landschap door Henk Heijligers

20.50 uur:                     Vragen

21.10 uur:                     Afsluiting

Eventuele individuele vragen kunnen na afloop gesteldworden.

U bent van harte welkom op deze informatieavond en debestuurscommissie hoopt u hier  te mogenbegroeten.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl