tekengrootte: -+

Organisatie

Bestuurscommissie

De bestuurscommissie Sarsven en de Banen bestaat uit vijf leden (incl. de voorzitter). Er is een zetel namens de landbouw, een zetel namens natuur, een zetel voor Waterschap Peel en Maasvallei en een zetel namens de gemeenten. Elk lid van de bestuurscommissie heeft stemrecht. Daarnaast bestaat de bestuurscommissie uit een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een adviseur van het Kadaster. De provincie Limburg verzorgt het secretariaat. Daarnaast is er een ambtelijke werkgroep die het werk van de bestuurscommissie voorbereidt.

De bestuurscommissie bestaat uit:

 De heer P. Willekens

 Voorzitter

 Mevrouw I. Orbons

 Provincie Limburg, secretaris

 De heer H. Evers

 Gemeente Nederweert, lid

 Mevrouw J. Kersten

 Waterschap Peel en Maasvallei, lid

 De heer M. van Roij

 LLTB, lid

 De heer W. Alblas

 Stichting Het Limburgs Landschap, lid

 De heer D. Maessen

Kadaster, adviseurProvincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl