tekengrootte: -+

De Procedure

Wie heeft welke rechten en plichten in Sarsven en de Banen


De procedure

Herinrichting en (wettelijke) ruilverkaveling zorgen voor een mooi en leefbaar buitengebied. In Sarsven en de Banen is dat ook zo. Maar herinrichting en herverkaveling zijn letterlijk en figuurlijk ingrijpende middelen. Gronden verwisselen van eigenaar of krijgen een andere bestemming. De juiste grond komt op de juiste plaats.

Juist omdat het proces van herinrichten en verkavelen zo ingrijpend is, is het omgeven met een uitgebreide procedure die een goede belangenafweging en een zorgvuldige uitvoering borgt.
Deze procedure staat beschreven in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Hier vindt u een 'gepopulariseerde' samenvatting van deze procedure. U kunt aan de tekst op deze website geen rechten ontlenen. Lees: de samenvatting van de procedure . U kunt de volledige tekst van deze wetten vinden op de website overheid.nl


Samen

De bestuurscommissie voert het project herinrichting Sarsven en de Banen uit volgens de voorgeschreven procedure. Ze doet dat zorgvuldig en met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen in het gebied. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met besluiten van de commissie. Het is dan uw goed recht om zienswijzen in te dienen en/of beroep, bezwaar en cassatie aan te tekenen. De commissie kan u daarbij behulpzaam zijn, als dat nodig is.
Zonder iets af te willen doen aan uw rechten, roept de bestuurscommissie u op om in ieder geval uw standpunt vroegtijdig en vooraf kenbaar te maken aan de commissie. Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk en voorkomen we samen langdurige en geld- en energieverslindende procedures.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl