tekengrootte: -+

Meer over het project:

in vogelvlucht
doelen

projectenkaart

Het project

documenten & kaarten

Hieronder staat een overzicht van de beschikbare documenten en kaarten. U kunt ze gratis downloaden door op de naam te klikken.

Lijst der Geldelijke Regelingen


Documenten:
Besluit vaststellen ontwerp LGR

Kennis en ervaring peilgestuurde drainage

rapport "kennis en ervaring peilgestuurde drainage"


Inrichtingsplan (vastgesteld)

Inrichtingsplan Sarsven en de Banen

Kaart 1: maatregelenkaart

Kaart 2: herbegrenzing EHS

Kaart 3: bouwsteen recreatie

Kaart 4: bouwsteen cultuurhistorie

Kaart 5: Huidige en toekomstige peilen

Kostenraming

Nota van Zienswijzen


Inrichtingsplan (concept)

Ontwerp inrichtingsplan sarsven en de Banen

Kaart 1: ontwerp inrichtingsplan

Kaart 2: realisatie en voorstel herbegrenzing EHS

Kaart 3: maatregelenkaart recreatie

Kaart 4: visie landschap en cultuurhistorie

Kaart 5: huidige en toekomstige peilen

Kostenraming

Presentatie voorlichtingsavond 12-10-2011 van T. Heijligers

Presentatie voorlichtingsavond 12-10-2011 van E. Weusten

Openbare bekendmaking ontwerpinrichtingsplan Sarsven en de Banen


Projectnota

Documenten:

Project Sarsven en de Banen (pdf-bestand, 1 MB)

Kaarten:

Overzichtskaart Sarsven en de Banen (pdf-bestand, 2 MB)


Ruilplan

Ruilklassenkaart

Toelichting op de ruilklassenkaart

de Randvoorwaardenkaart

de Wenszitting

Uitgangspunten herverkaveling

besluit ontwerp ruilplan door Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Algemene bepalingen ruilplan Sarsven en de Banen

presentatie voorlichtingsavond 11 juni 2013 door het Kadaster

presentatie voorlichtingsavond 11 juni 2013 door de Dienst Landelijk Gebied

Nota van Zienswijzen omtrent het ontwerp Ruilplan februari 2014

Besluit vaststelling Ruilplan Sarsven en de Banen per 17 februari 2014


Hydrologie

Documenten:

Hydrologische toetsing uitvoeringsplan Sarsven en de Banen (pdf-bestand ,391kB)


Archeologie en Cultuurhistorie

Documenten:

Cultuurhistorisch onderzoek in plangebied ecologiehectares Sarsven en de Banen (pdf-bestand, 6,56 MB)

Programma van Eisen Archeologie, inrichting Sarsven en de Banen  (pdf-bestand, 230 kb)

Bijlagen :

Kaartbijlage Programma van Eisen  (pdf-bestand, 1,01 MB)

Figuren behorende bij Programma van Eisen  (pdf-bestand, 3,60 MB)

Kaart archeologische vindplaatsen en monumenten (pdf-bestand, 6,05 MB)

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (pdf-bestand, 1,32 MB)


Hoogtekaart

Documenten:

Hoogtekaart projectgebied

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl