tekengrootte: -+

De Procedure

Ruilplan: Herverkaveling


Download hier de brochure over de uitgangspunten van de herverkaveling.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl