tekengrootte: -+

Meer over het project:

doelen

documenten & kaarten

Het project

in vogelvlucht


Sarsven en de Banen bospad Het gebied Sarsven en de Banen is circa 1.600 hectare groot. Hiervan is 1.100 hectare cultuurgrond. Het project strekt zich uit vanaf de snelweg A2 in het westen, tot en met het natuurgebied de Zoom in het oosten. De natuurgebieden Grote en de Kleine Moost worden als extra gebieden meegenomen. Naast het Sarsven, de Banen, de Zoom en de Groote en de Kleine Moost, maken de natuurgebieden Schoorkuilen en de Leveroyse dijk onderdeel uit van de zogenaamde Peelrestanten. Deze keten van laaggelegen gebieden is het overgebleven gedeelte van wat ooit een groot moeras was.


Knelpunt

Sarsven en de Banen is een gebied met een grote tegenstelling tussen natuur en landbouw. De zeer waardevolle natuur stelt hoge eisen aan water. De landbouw moet kunnen draineren en beregenen. Volgens de natuurbeschermingswet mag dat niet zonder een vergunning.


Duurzame oplossing

In 2004 is er een tussenoplossing gevonden in het tijdelijk afgeven van vergunningen voor beregening en drainage. Voorwaarde was wel dat er in de volgende drie jaren een oplossing zou komen voor de nadelige effecten van de beregening en drainage op de natuurgebieden. De gebiedscommissie Nederweert wil met het project Sarsven en de Banen de problemen duurzaam oplossen.
Dit betekent:

  • het nemen van maatregelen om verdroging van de natuurgebieden tegen te gaan
  • het kopen van percelen en deze in te richten als natuur
  • het verbeteren van de verkaveling van landbouwgrond

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl