tekengrootte: -+

Vul hier uw kop in

  • Vul hier uw tekst in

Kavelaanvaardingswerken


Eén van de doelen van het inrichtingsplan Sarsven en de Banen is het verbeteren van de landbouwkundige structuur. Om de structuur te verbeteren, wisselen kavels van eigenaar. Hierbij kunnen kavelaanvaardingswerken (verder Ka-werken genoemd) nodig zijn. Ka-werken maken de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden van de totale toedeling van een agrarisch bedrijf gelijkwaardig aan de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden van de totale inbreng. De uitvoering van de Ka-werken vindt plaats onder de voorwaarde dat de benodigde vergunningen worden verkregen. Voorbeelden van Ka-werken zijn het dempen en graven van sloten, het ophogen van percelen of het aanbrengen en opruimen van duikers. Niet bij iedere ruiling voert de bestuurscommissie Ka-werken uit. Een voorbeeld: iemand brengt 4 kavels in en krijgt 1 kavel terug. Deze nieuwe kavel bestaat echter uit vier gebruikseenheden. De bestuurscommissie hoeft dan in principe niet de grenzen binnen de kavel op te heffen (Ka-werken) omdat ook 4 kavels/gebruikseenheden worden ingebracht. De commissie zorgt voor de vergunningen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de Kawerken. Het heeft de voorkeur van de commissie de werkzaamheden te laten uitvoeren door de eigenaren zelf, tenzij de werken in combinatie met andere werken kunnen worden uitgevoerd.Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl