tekengrootte: -+

Natuur                                                       


Het projectgebied Sarsven en de Banen is een gebied met een grote tegenstelling tussen natuur en landbouw. Sarsven, de Banen, Schoorkuilen, de Zoom en de Kleine en Grote Moost zijn Peelrestanten met een hoge natuurwaarde. Vooral de aanwezige flora is bijzonder. De gebieden genieten dan ook de nodige bescherming vanuit wet- en regelgeving. De natuurgebieden hebben vooral baat bij voedselarm water en een ondiepe grondwaterstand.

Naast water spelen er meer problemen in de natuurgebieden. De natuurgebieden zijn klein. Ook zijn er foto nauwelijks goede verbindingen tussen de natuurgebieden, waarover dieren en planten zich kunnen verspreiden. Doelstelling van het project is het verwerven van de percelen die zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur en zodanig in te richten dat er kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden ontstaan. Daarnaast moeten er verbindingen tussen de natuurgebieden komen. Ook hiervoor wordt grond gekocht en ingericht als natuur. De verbindingen worden gemaakt in de vorm van smalle stroken, vaak gekoppeld aan waterlopen, of als stapstenen.


Stand van zaken

Op basis van het beleid van de provincie is er een plan uitgewerkt voor de inrichting van de natuurgebieden. De hiervoor uit te voeren maatregelen zijn onderdeel van het vastgestelde inrichtingsplan. De meeste van deze maatregelen zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. In 2016 volgen nog de werkzaamheden in het gebied Schoorkuilen en in 2017 komt nog een oppervlakte nieuwe natuur nabij de Moost in de gemeente Leudal aan bod. Medio 2017 is alles afgerond en hebben de natuurgebieden een stevige kwaliteitsverbetering ondergaan. 

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl