tekengrootte: -+

Organisatie


In januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) in werking getreden. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben in het kader van het inrichtingsplan Sarsven de Banen de bestuurscommissie Sarsven en de Banen benoemd. De bestuurscommissie heeft de opdracht gekregen het inrichtingsplan voor te bereiden en uit te voeren onder de Wilg. Het plan wordt daarmee vastgesteld onder dit wettelijke kader.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl