tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

RECREATIE EN TOERISME


De recreatie binnen het plangebied Sarsven en de Banen is vooral gericht op dagrecreatie en vindt veelal in het weekend plaats. Het gebied wordt vooral door mensen uit de regio gebruikt om te wandelen en te fietsen. De recreant wordt vooral aangetrokken door de natuurgebieden en het landschap er om heen.  

Er ligt een goede aansluiting op het knooppuntennetwerk voor fietsers. Voor wandelaars liggen er verspreid wandelroutes. De natuurgebieden zijn vaak slecht ontsloten voor wandelaars en de aanvullende voorzieningen zijn mondjesmaat aanwezig. Het gebruik van wandelpaden door ruiters kan tot ergernis bij wandelaars leiden. 


Stand van zaken


In het inrichtingsplan Sarsven en de Banen zijn ook maatregelen ter verbetering van de recreatieve ontsluiting opgenomen. Zie hiervoor kaart 3: bouwsteen recreatie. Hierop zijn alle voorziene nieuwe recreatieve routes aangegeven. 
Inmiddels is een goot deel van de routes gereed. In 2016 wordt de routestructuur rondom de Schoorkuilen nog uitgevoerd. In 2015 is ook het Rowvèn aangelegd en recreatief ontsloten. 

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl