tekengrootte: -+

Vul hier uw kop in

  • Vul hier uw tekst in

Werk in uitvoering


Inrichting Schoorkuilen

Sarsven en de Banen is een waardevol natuurgebied dat is opgenomen in het Europese natuurnetwerk, de Natura2000. Het gebied bestaat uit meerdere vennen zoals de Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel. Het doel van de natuurontwikkeling binnen het plan Sarsven en de Banen naar een hoger peil is het herstel van de keten van voormalige peelvenen en daarop ook de hydrologie/ waterstanden op aan te passen. Dat geldt ook voor dit gebied, Schoorkuilen, dat tot in het begin  van de vorige eeuw deel uit maakte van de Roeventerpeel, maar daarna door agrarisch gebruik en de aanleg van het kanaal Wessem-Nederweert een stuk is verkleind. 

Groot venherstel 

In 2007 is Stichting het Limburgs Landschap al gestart met het herstel van het Schoorkuilenven. In 2014 en 2015 zijn door de bestuurscommissie enkele aansluitende percelen en nieuwe waterlopen ontgraven. Deze waterlopen vormen de grens tussen natuur en landbouw. De laatste slag is de 6 afzonderlijke vendelen vervolmaken tot één groot ven met de daarbij horende oevervegetatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat een deel van de weg Kwegt samen met het dijklichaam en de oude beeklopen worden verwijderd. In het midden van het ven wordt een eiland aangelegd voor broedvogels, steltlopers en ontwikkeling van oeverkruidvegetaties. 

Voor u

Vanuit de centrale locatie, Dagcamping de Houtsberg, worden nieuwe wandel- en fietsroutes langs het nieuwe Schoorkuilenven aangelegd. Deze paden worden aangesloten op het huidige netwerk. Om te kunnen genieten van het zicht op het nieuwe ven en de aanwezige watervogels worden twee uitkijkpunten gemaakt met zitbanken. Nabij het kanaal zal een uitkijktoren worden gerealiseerd. Bij IJsboerderij Gommers wordt een reconstructie gemaakt een urnenheuvel waar iedereen ook een kijkje kan nemen.

Aan het werk 

De verwachting is dat het werk kan worden uitgevoerd in de periode van september tot eind 2016.

Om zorgvuldig te werken en aandacht te hebben voor aanwezige natuurwaarden is voor het werk een ecologisch protocol opgesteld.


Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl