tekengrootte: -+

De Procedure

Wet inrichting Landelijk Gebied

De Herinrichting Sarsven en de Banen wordt uitgevoerd onder de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Een aantal punten van deze wet is verder uitgewerkt in het Besluit inrichting landelijk gebied (Bilg).
Als u de procedure tot in detail wilt nalezen kan dat in onderstaande documenten:

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl